หนังสือพัฒนาทักษะสมอง EF

หนังสือของสำนักพิมพ์ห้องเรียนจำนวน 10 เล่ม ได้รับคัดเลือกเป็น หนังสือพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF) จัดโดย สสส. สมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) และบริษัท รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป จำกัด (RLG)

Continue reading