แจ้งโอนเงิน


1เลือกบัญชีที่คุณโอนเงินเข้ามา

2ชื่อ - นามสกุล

ใส่ชื่อและนามสกุลที่ได้กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อ

เลขที่ใบสั่งซื้อ*

3รายละเอียดการโอนเงิน

กรุณากรอกรายละเอียดการโอนเงิน ให้ถูกต้อง และครบถ้วน

หลักฐานการโอนเงิน* (สามารถแนบไฟล์รูปภาพนามสกุล jpg และ png เท่านั้น)

วัน/เวลาที่โอน*