… เรา คือ สำนักพิมพ์ผู้สร้างสรรค์หนังสือ
และสื่อการศึกษาสำหรับเด็ก
ด้วยความเชื่อมั่นว่า..
“เด็ก ๆ.. คือความงดงามของวันนี้
และอนาคตเบื้องหน้า”
การเรียนรู้…เสมือนหนึ่ง กุญแจ ไขประตูสู่โลกกว้าง
การเรียนรู้… คือ พลัง ของชีวิต
ที่มนุษย์สามารถบรรลุจุดหมาย ความใฝ่ฝัน
มีเสรีภาพ และเติมเต็มศักยภาพดีงามของตนเอง
…อย่างไม่สิ้นสุด…

house-history
“หนังสือเล่มแรกของสำนักพิมพ์ห้องเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2537”

 


ทีมงานสำนักพิมพ์ห้องเรียน

siwaroj

ศิวโรจน์ ด่านศมสถิต

ฝ่ายบริหาร

suppaluck

สุภลักษณ์ พูนสินบูรณกุล

ฝ่ายบริหาร

anusorn

อนุสรณ์ สงวนศิริมงคล

ฝ่ายบริหาร

nicha

ณิชา พีชวณิชย์ (หวาน)

ฝ่ายบรรณาธิการ

natchanun

ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์ (นัน)

ฝ่ายบรรณาธิการ

sittiporn

สิทธิพร พวงสุข (สิทธิ์)

ฝ่ายศิลปกรรม

weerasak

วีรศักดิ์ จิรกุลชัยวงศ์ (ตู่)

ฝ่ายศิลปกรรม

triroj

ตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิรวัช (ปู)

ฝ่ายศิลปกรรม

jitlada

จิตรลดา ศรีอดุลยพันธ์ (เมษ์)

ฝ่ายศิลปกรรม

warisa

วริษา พูลเพิ่มทรัพย์ (น้ำ)

ฝ่ายศิลปกรรม

taweewat

ทวีวัฒน์ โพธิรัตน์ (กอล์ฟ)

ฝ่ายกราฟฟิกดีไซน์

kalaya

กัลยา ภูอ่อน (แพรววี่)

ฝ่ายกราฟฟิกดีไซน์

chainum

ชัยนำ โชติมโนธรรม (โส่ย)

ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย

surasak

สุรศักดิ์ แซ่ลิ้ม (หนึ่ง)

ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย

suwat

สุวัฒน์ มุ่งมาตร (บอย)

ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย

wiani

วินัย โตระหงษ์ (ป๋อ)

ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย

kalnika

กรรณิกา รัตนกุล (เน่ง)

ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย

ternjai

เตือนใจ แก้วไทรหาญ (ยุ้ย)

ฝ่ายธุรการ บัญชี และการเงิน

arita

อาริตา ทางคะทิษ (เมย์)

ฝ่ายธุรการ บัญชี และการเงิน

sunanta

สุนันทา ไมยราช (หมวย)

ฝ่ายธุรการ บัญชี และการเงิน

yapaporn

ยุพาพร ดวงโภคา (ยุ)

ฝ่าย Stock และประกอบสินค้า

sumalee

สุมาลี พฤกษะวัน (ลี)

ฝ่าย Stock และประกอบสินค้า

anchalee

อันชรี แสนบุญศิริ (อัน)

ฝ่าย Stock และประกอบสินค้า

kamolvipa

กมลวิภา กิ่งแก้ว (ฝน)

ฝ่าย Stock และประกอบสินค้า

nattcha2

ณัชชา หิรัญบำรุง (เมย์)

ฝ่าย Stock และประกอบสินค้า

lalana

ลลนา มนัสสิริเกียรติ (จ๋า)

ฝ่ายศิลปกรรม (Freelance)

kosol

โกศล ทองด้วง (กร)

ฝ่ายศิลปกรรม (Freelance)

pankaew

พันธุ์แก้ว คูห์รัตนพิศาล (แบ็ต)

ฝ่ายศิลปกรรม (Freelance)

pornsak

พรศักดิ์ งามจรัส (หมีบี้)

ฝ่ายศิลปกรรม (Freelance)

tanat

ธนัตถ์ ชาญรุ่งเรืองศรี (นัต)

ฝ่ายศิลปกรรม (Freelance)