บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 9.00 น. – 18.00 น.

3/22 ซ.พหลโยธิน 2 ต.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร 0-2278-0378, 0-2279-6713 / แฟกซ์ 0-2279-6525 / Email: info@classpublishing.com