ฉลาดคิด

110 ฿88 ฿

สำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี

ขนาด : 216×286 มม. / 56 หน้า
ISBN : 978-101-0035-05-3
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ
ผู้ออกแบบลายเส้น : จิตรลดา ศรีอดุลย์พันธุ์
ผู้วาดภาพประกอบ : ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์ และผองเพื่อน

แบบฝึกหัดสอบเข้าป.1 พัฒนามาจากชุดยอดนิยมที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีเยี่ยม ช่วยพัฒนาสติปััญญาด้วยแบบทดสอบและเกมสนุกหลากหลาย น่ารัก เข้าใจง่าย พัฒนาทักษะด้านวิเคราะห์ภาพปริศนา ความต่อเนื่อง ตัดกระดาษ การจับคู่ ภาพตรงข้าม การต่อภาพ หาความแตกต่าง การจัดหมวดหมู่ และฝึกลำดับเหตุการณ์

รีวิว


ยังไม่มีบทวิจารณ์

Be the first to review “ฉลาดคิด”