ฉลาดรู้ดูแลตนเองนอกบ้าน

130 ฿104 ฿

ราคา                     :  130.- บาท

ขนาด               :  216 X 286 มม.

ISBN                :  978-616-8028-55-1

จำนวนหน้า      :  40 หน้า

การพิมพ์     :     กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี           

เรียบเรียง:     กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ห้องเรียน

บรรณาธิการภาพ :     อนุสรณ์  สงวนศิริมงคล

ออกแบบลายเส้น      :  อนุสรณ์  สงวนศิริมงคล

 

 

เนื้อหาโดยย่อ           

หนังสือเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดียามอยู่นอกบ้าน

ฝึกเด็กๆ ให้ดูแลตนเองได้ มีมารยาท และรู้วิธีอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

เพื่อให้เด็กๆ ปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

และเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

รีวิว


ยังไม่มีบทวิจารณ์

Be the first to review “ฉลาดรู้ดูแลตนเองนอกบ้าน”