ฉลาดรู้ดูแลตนเองในบ้าน

130 ฿104 ฿

ราคา                     :  130.-  บาท

ขนาด               :  216 X 286   มม.

ISBN               :  978-616-8028-544

จำนวนหน้า     :  40 หน้า

การพิมพ์         :  กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี

เรียบเรียง               :   กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ห้องเรียน

บรรณาธิการภาพ          :   อนุสรณ์ สงวนศิริมงคล

ออกแบบลายเส้น   :   อนุสรณ์ สงวนศิริมงคล

ภาพประกอบ           :   วริษา พูลเพิ่มทรัพย์ และผองเพื่อ

 

” ฉลาดรู้ดูแลตนเองในบ้าน ”

ที่จะช่วยฝึกให้เด็กๆดูแลตนเองได้
มีความรับผิดชอบและระเบียบวินัย
เพื่อให้เด็กๆปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

 

เนื้อหาโดยย่อ        

  :   หนังสือเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดียามอยู่ในบ้าน

ฝึกเด็กๆ ให้ดูแลตนเองได้ มีความรับผิดชอบและระเบียบวินัย

เพื่อให้เด็กๆ ปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

และเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

รีวิว


ยังไม่มีบทวิจารณ์

Be the first to review “ฉลาดรู้ดูแลตนเองในบ้าน”