ชุดสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์

624 ฿

1  set มี 5 เล่ม สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

1.สัตว์ป่าเมืองไทย

2.Wow ! หนึ่งเดียวในโลก

3.Wow! สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

4.ความลับของโลก

5.กำเนิดเทศกาลสำคัญของโลก

 

สัตว์ป่าเมืองไทย

สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2558 จัดโดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ขนาด : 227 X 227 มม. / 36 หน้า
ISBN : 978-616-7255-92-7
การพิมพ์ : กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี / สติ๊กเกอร์
เรื่องและภาพ : ศศิวิมล สุนทรวิกรานต์
คณะที่ปรึกษา : นสพ.สมชาย โชติอภิสิทธิ์กุลและทีมงานเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ดุสิต

Wow ! หนึ่งเดียวในโลก

สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

ขนาด : 227 X 227 มม. / 36 หน้า
ISBN : 978-616-8028-04-9
การพิมพ์ : กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี / สติ๊กเกอร์
ผู้แต่ง : ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์
ปกและภาพประกอบ : วริษา พูลเพิ่มทรัพย์

Wow! สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

ขนาด : 227 X 227 มม. / 36 หน้า
ISBN : 978-616-7255-99-6
การพิมพ์ : กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี / สติ๊กเกอร์
ผู้แต่ง : ณิชา พีชวณิชย์
ผู้ออกแบบลายเส้น : อนุสรณ์ สงวนสิริมงล
ผู้วาดภาพ : ลลนา มนัสสิริเกียรติ์

ความลับของโลก

สำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป

  • ได้รับเลือกเป็นหนังสือโครงการ 108 หนังสือดี เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาสวัย 6-9 ปี จัดโดย สสส.

ขนาด : 248 X 248 มม. / 24 หน้า
ISBN : 978-974-9552-76-6
การพิมพ์ : กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี
ผู้เรียบเรียง : พัชรี มีสุคนธ์
ผู้ออกแบบลายเส้น : สิทธิพร พวงสุข
ผู้วาดภาพ : วินิจ ยีสมัน

กำเนิดเทศกาลสำคัญของโลก

อนุบาล : อ่านให้ฟัง
ประถม : อ่านให้ฟังและอ่านเอง

ขนาด : 216 X 254 มม. / 48 หน้า
ISBN : 978-616-7255-29-3
การพิมพ์ : กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี
ผู้แต่ง : พิมพ์สุดา วรพงศ์พิเชษฐ
ผู้ออกแบบลายเส้น : สิทธิพร พวงสุข และผองเพื่อน
ผู้วาดภาพ : วีรศักดิ์ จิรกุลชัยวงศ์ , ตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิรวัช,
โกศล ทองด้วง, ลลนา มนัสสิริเกียรติ, จิตรลดา ศรีอดุลย์พันธ์

รีวิว


ยังไม่มีบทวิจารณ์

Be the first to review “ชุดสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์”