พระพุทธเจ้า พุทธปัญญา และชาดก

280 ฿224 ฿

ราคา                          280.-  บาท

ขนาด                     :   227 X 227   มม.

 ISBN                     :   978-616-8028-57-5

จำนวนหน้า         :   120  หน้า

 

การพิมพ์          :  กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี

เรียบเรียง          :  ณิชาวีร์  เพิ่มพูลปฏิพัทธ์

บรรณาธิการภาพ  : อนุสรณ์  สงวนศิริมงคล

ออกแบบลายเส้น :  สิทธิพร พวงสุข

ภาพประกอบ      :  ตรีโรจน์  รุ่งโรจน์ศิรวัชและผองเพื่อน

เนื้อหาโดยย่อ     :  หนังสือพุทธประวัติ หลักธรรมและชาดก

การแสวงหาหนทางดับทุกข์ของพระพุทธเจ้า สอนใจด้วยหลักธรรมและชาดกสำคัญ

ในพระพุทธศาสนา เรียบเรียงเนื้อหา

ให้เข้าใจง่าย ภาพประกอบสวยงาม

บ่มเพาะธรรมะให้เติบโตในหัวใจของเด็กๆ

รีวิว


ยังไม่มีบทวิจารณ์

Be the first to review “พระพุทธเจ้า พุทธปัญญา และชาดก”