101 อมตะ นิทานอีสป (ฉบับปรับปรุงใหม่)

210 ฿168 ฿

108 6-9   100 หนังสือดี

อนุบาล : อ่านให้ฟัง
ประถม : อ่านให้ฟังและอ่านเอง

  • ได้รับเลือกเป็นหนังสือโครงการ 108 หนังสือดี เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาสวัย 6-9 ปี จัดโดย สสส.
  • ได้รับเลือกเป็นหนังสือโครงการ 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย จัดโดย สสค.

ขนาด : 227 X 227 มม. / 132 หน้า
ISBN : 978-616-8028-01-8
การพิมพ์ : กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี
ผู้เรียบเรียง : รัตนา คชนาท
Character Design : สิทธิพร พวงสุข
ผู้วาดภาพ : วีรศักดิ์ จิรกุลชัยวงศ์, ณรงค์ พูลเงิน
และพัทธ์ธีรา จันทรสาโรจน์
ปกและตกแต่งภาพ : ตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิรวัช

นิทานอีสปสอนใจ 101 เรื่องเอก อ่านสนุกและนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งประวัติน่ารู้ของอีสปนักเล่านิทานชื่อก้องโลก ภาพประกอบสี่สีสวยงามทั้งเล่ม

รีวิว


ยังไม่มีบทวิจารณ์

Be the first to review “101 อมตะ นิทานอีสป (ฉบับปรับปรุงใหม่)”