News & Articles

Day: มีนาคม 18, 2021

หมวดหมู่บทความ

ทศชาติชาดก : พระมโหสถ

มโหสถชาดก คือชาดกลำดับที่ 5 ในทศชาติชาดก เป็นเรื่องราวของพระมโหสถ ผู้เปี่ยมด้วยปัญญาบารมี เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อสตรีผู้หนึ่งอุ้มลูกน้อยมาเที่ยวชมศ

อ่านต่อ »

ทศชาติชาดก : สุวรรณสาม

สุวรรณสามชาดก คือเรื่องราวลำดับที่ 3 ในทศชาติชาดก กล่าวถึง พระสุวรรณสาม บุตรของฤาษีทุกูลดาบส และฤาษิณีปาริกาดาบส ผู้บำเพ็ญเพียรอยู่กลางป่า  สุวรร

อ่านต่อ »

ทศชาติชาดก : พระมหาชนก

นอกจากเรื่อง พระเตมีย์ แล้ว อีกหนึ่งชาดกที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี คือเรื่องพระมหาชนก หรือ มหาชนกชาดก อันเป็นชาดกอันดับที่สองในทศชาติชาดก เมื่อพระโพธ

อ่านต่อ »

ทศชาติชาดก : พระเตมีย์

ในนิทานชาดกทั้ง 547 เรื่อง มีอยู่ 10 เรื่องที่เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีความสำคัญยิ่ง นั่นคือ ทศชาติชาดก  ทศชาติชาดก คือชาดกอันกล่าวถึงการบำเพ็ญบารม

อ่านต่อ »

ปัญญาจากชาดก

ศึกษาคติธรรม ก่อเกิดปัญญา เป็นแสงสว่างของชีวิต นิทานสนุกมีคติสอนใจ ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตชาวพุทธและสังคมไทยมาเนิ่นนาน คือ “นิทานชาดก” ชาดก คือ เรื่องรา

อ่านต่อ »