… เรา คือ สำนักพิมพ์ผู้สร้างสรรค์หนังสือ

และสื่อการศึกษาสำหรับเด็ก

ด้วยความเชื่อมั่นว่า..

“เด็ก ๆ.. คือความงดงามของวันนี้

และอนาคตเบื้องหน้า”

การเรียนรู้…เสมือนหนึ่ง กุญแจ ไขประตูสู่โลกกว้าง

การเรียนรู้… คือ พลัง ของชีวิต

ที่มนุษย์สามารถบรรลุจุดหมาย ความใฝ่ฝัน

มีเสรีภาพ และเติมเต็มศักยภาพดีงามของตนเอง

…อย่างไม่สิ้นสุด…


“หนังสือเล่มแรกของสำนักพิมพ์ห้องเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2537”

ทีมงานสำนักพิมพ์ห้องเรียน