“กล้ามเนื้อมือ” ส่วนสำคัญของเด็ก หากไม่พัฒนาตั้งแต่เล็กๆ อาจส่งผลลบต่อลูกรัก

การพัฒนากล้ามเนื้อมือเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญ เพราะกล้ามเนื้อมือเหล่านี้เป็นพื้นฐานของพัฒนาการด้านอื่นของลูกรักในอนาคต ทั้งการเขียน การหยิบจับ การช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน ฯลฯ

เด็กที่มีพัฒนาการกล้ามเนื้อมือที่ดี จะมีพัฒนาการด้านอื่นๆ ที่ดีตามวัยตามไปด้วย เขาจะเรียนรู้สิ่งรอบตัวได้อย่างเต็มที่ สามารถใช้ประสาทตาและกล้ามเนื้อมืออย่างสัมพันธ์กัน สามารถหยิบจับ ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อเด็กๆ เรียนรู้การเข้าสังคม เด็กที่มีพัฒนาการกล้ามเนื้อมือที่สมบูรณ์จะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ดี และเกิดเป็น self esteem หรือการนับถือตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อจิตใจและนิสัยของเขาไปทั้งชีวิต 

ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมการพัฒนากล้ามเนื้อมือจึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม และควรช่วยกระตุ้น ส่งเสริมให้ลูกรักได้มีพัฒนาการที่ดีตามวัย

จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมือให้ลูกได้อย่างไร?

“การเล่น” เป็นวิธีการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมือที่ดีที่สุดสำหรับเด็กเล็กๆ โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยส่งเสริมเขาได้ เช่น

เด็กวัย 0-1 ขวบ

ชวนเด็กๆ อ่านหนังสือนิทานกับคุณพ่อคุณแม่ โดยให้เขาหยิบจับ เปิดหนังสือด้วยตัวเอง นิทานที่เหมาะกับเด็กวัยนี้ควรแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัย เช่น บอร์ดบุ๊ค หนังสือผ้า หรือ หนังสือลอยน้ำ

ลูกในวัย 10 เดือนเริ่มมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมือที่ดีขึ้นกว่าตอนเล็กๆ คุณพ่อคุณแม่อาจหั่นอาหารชิ้นนิ่มๆ เป็นลูกเต๋า เช่นเต้าหู้ แครอต ให้เขาได้ลองหยิบกินเอง แต่ให้เลี่ยงอาหารที่อาจทำให้ติดคอได้ง่าย เช่น เมล็ดถั่ว

ให้เด็กๆ ลองปั้นแป้งโดได้ แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องอยู่ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

เด็กวัย 2-5 ขวบ

ให้เด็กๆ ได้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเอง เช่น แปรงฟัน กินอาหาร ติดกระดุมเสื้อ

ให้เด็กได้เล่นของเล่น เช่น ต่อบล็อกไม้ วาดภาพ ระบายสี ลากเส้นต่อจุด ปั้นดิน

หลีกเลี่ยงการให้เด็กเล็กๆ เล่นโทรศัพท์มือถือ เพราะมีผลการวิจัยชี้ออกมาว่า การปล่อยเด็กเล็กๆ อยู่กับโทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเล็ตมากเกินไป นอกจากอาจส่งผลให้เด็กสมาธิสั้นหรือเป็นออทิสติกเทียมแล้ว ยังส่งผลลบต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อของเขาด้วย

คุณพ่อคุณแม่คือบุคคลสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมือที่ดีได้ อย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่อาจต้องระวังอย่าเร่งพัฒนาการการของลูกจนเกินวัยด้วยนะคะ เพราะอาจก่อให้เกิดความเครียด และทำให้เกิดพัฒนาการที่ถดถอยได้เช่นกัน ให้เด็กๆ ได้สนุกกับการเล่น และส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเขาไปอย่างเป็นธรรมชาติ เท่านี้เด็กๆ ก็สามารถเรียนรู้และเติบโตอย่างมีความสุขได้แล้วค่ะ

สนใจหนังสือนิทานส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมือ คลิก…

หมวด หนังสือลอยน้ำ

หมวด หนังสือผ้า

หมวด หนังสือบอร์ดบุ๊ค

หนังสือสัมผัส นุ่มนิ่มจอมซน Touch & Feel

แหล่งอ้างอิง

 HYPERLINK “https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=64” https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=64

 HYPERLINK “https://bit.ly/3dkcAXP” https://bit.ly/3dkcAXP

 HYPERLINK “https://bit.ly/2RxhRCR” https://bit.ly/2RxhRCR

 HYPERLINK “https://www.amarinbabyandkids.com/parenting/baby/baby-health/0-1-73/” https://www.amarinbabyandkids.com/parenting/baby/baby-health/0-1-73/

Facebook
Twitter
Email