ชุดฉลาดรู้ดูแลตนเอง 2 เล่ม

ให้เด็ก ๆ ปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

-
+

ในชุดประกอบด้วย…

::: ฉลาดรู้ดูแลตนเองในบ้าน :::
ฝึกให้เด็กๆดูแลตนเองตอนอยู่บ้านได้
ดูแลสุขอนามัยของตนเอง

ให้เด็กมีความรับผิดชอบและระเบียบวินัย

::: ฉลาดรู้ดูแลตนเองนอกบ้าน :::
ฝึกให้เด็กๆดูแลตนเองขณะอยู่นอกบ้านได้
ให้เด็กมีมารยาท และรู้วิธีอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

===================

สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป
ขนาดแต่ละเล่ม 216 x 286 มม.
จำนวนหน้าแต่ละเล่ม 40 หน้า

0.0/5 (0 รีวิว)

ยังไม่มีบทวิจารณ์