ชุดหนังสือแบบฝึกหัดเตรียมสอบเข้า ป.1 4 เล่ม

แบบฝึกหัดเตรียมสอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือคาทอลิก แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ ให้เด็กๆ เตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพในการทำโจทย์ข้อสอบเข้า ป. 1 เฉลยถูกต้องและชัดเจน

-
+

รายละเอียดชุดเตรียมสอบเข้า ป.1
ใน set ประกอบด้วยหนังสือทั้งหมด 4 เล่ม

คิดไว
แบบฝึกหัด 7 หมวด คือ พับกล่อง โยงเส้น
เงา อนุกรม สิ่งที่ต่างจากกลุ่ม

จำนวนและตัวเลข การเปรียบเทียบ 

ไหวพริบดี
แบบฝึกหัด
 7 หมวด คือ สัญลักษณ์ ตารางสัมพันธ์
ลำดับเหตุการณ์ ความเหมือนความแตกต่าง

ภาพตัดต่อภาพซ้อน สิ่งผิดปกติ 

เก่งเชาวน์ 
แบบฝึกหัด 7 หมวด คือ โดมิโนจับคู่ความสัมพันธ์
แยกประเภท ทิศทางและมุมมอง

ลูกบาศก์ สิ่งของเครื่องใช้แบ่งจำนวนเท่าๆ กัน

ฉลาดล้ำ
แบบฝึกหัด 7 หมวด คือ ลากเส้น ต่อจุด จับคู่
หาทางออก พับตัด 2 ส่วน เรียนเรื่องสัตว์
จัดหมวดหมู่ ความรู้รอบตัว

ขนาดแต่ละเล่ม 216 x 286 มม.
จำนวนหน้าแต่ละเล่ม 64 หน้า

0.0/5 (0 รีวิว)

ยังไม่มีบทวิจารณ์