เก่งเชาวน์ แบบฝึกเตรียมความพร้อมเข้า ป.1 เล่ม 3

แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ แบ่งเป็น 7 หมวด คือ โดมิโน จับคู่ความสัมพันธ์ แยกประเภท ทิศทางและมุมมอง ลูกบาศก์ สิ่งของเครื่องใช้ แบ่งจำนวนเท่าๆ กัน ให้เด็กๆ เตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพในการทำโจทย์ข้อสอบเข้า ป. 1 เฉลยถูกต้องและชัดเจน

-
+

สำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี

ขนาด : 21.6 X 28.6 ซม.
จำนวนหน้า : 64 หน้า
ISBN : 978-400-2018-03-4
การพิมพ์ : กระดาษปอนด์ พิมพ์สองสี

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ห้องเรียน
ที่ปรึกษาวิชาการ : รศ.ดร.อารี พันธ์มณี
Ed. D University of Georgia USA
ผู้วาดภาพ : วินิจ ยีสมัน, ตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิรวัช,
ประภาส ประกอบกิจ

0.0/5 (0 รีวิว)

ยังไม่มีบทวิจารณ์