กำเนิดเทศกาลสำคัญของโลก

สนุกสนานกับ 8 เทศกาลสำคัญ ที่มาของความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมของประเทศฝั่งตะวันตกและตะวันออก เพื่อให้เด็กๆ ได้ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

-
+

อนุบาล : อ่านให้ฟัง
ประถม : อ่านให้ฟังและอ่านเอง

ขนาด : 216 X 254 มม.
จำนวนหน้า : 48 หน้า
ISBN : 978-616-7255-29-3
การพิมพ์ : กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี

ผู้แต่ง : พิมพ์สุดา วรพงศ์พิเชษฐ
ผู้ออกแบบลายเส้น : สิทธิพร พวงสุข และผองเพื่อน
ผู้วาดภาพ : วีรศักดิ์ จิรกุลชัยวงศ์ , ตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิรวัช,
โกศล ทองด้วง, ลลนา มนัสสิริเกียรติ, จิตรลดา ศรีอดุลย์พันธ์

0.0/5 (0 รีวิว)

ยังไม่มีบทวิจารณ์