ประวัติศาสตร์แสนหวาน

เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านขนมแสนอร่อย รู้ไหมว่าครั้งหนึ่งเคยมีคนเป็นๆ โผล่ออกมาจากขนม ขนมบางชนิดเคยเป็นตัวแปรสำคัญในการกู้ชาติ หรือเคยมีความเชื่อว่าขนมหวานทำนายดวงชะตาได้ เบื้องหลังความหวานอร่อยของขนมที่พวกเราโปรดปราน มีเรื่องราวสุดตะลึงรอคอยให้เราค้นหา

-
+
100 เล่มหนังสือดี สำหรับเด็กและเยาวชน กลุ่มอายุ 7-11 ปี จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม

สำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป

ขนาด : 22.7 X 22.7 ซม.
จำนวนหน้า : 36 หน้า
ISBN : 978-616-7255-89-7
การพิมพ์ : กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี

ผู้แต่ง : ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์
ออกแบบลายเส้น : สิทธิพร พวงสุข
ภาพ ประกอบ : โกศล ทองด้วง, จิตรลดา ศรีอดุลย์พันธ์,
ลลนา มนัสสิริเกียรติ, ตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิรวัช, พรศักดิ์ งามจรัส
ธนัตถ์ ชาญรุ่งเรืองศรี

0.0/5 (0 รีวิว)

ยังไม่มีบทวิจารณ์