พระพุทธเจ้า พุทธปัญญา และชาดก

หนังสือพุทธประวัติ หลักธรรมและชาดก การแสวงหาหนทางดับทุกข์ของพระพุทธเจ้า สอนใจด้วยหลักธรรมและชาดกสำคัญในพระพุทธศาสนา เรียบเรียงเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ภาพประกอบสวยงาม บ่มเพาะธรรมะให้เติบโตในหัวใจของเด็กๆ

-
+
รางวัลหนังสือดีเด่น รางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี (สารคดี) จัดโดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป

ขนาด : 22.7 X 22.7 ซม.
จำนวนหน้า : 120 หน้า
ISBN : 978-616-8028-57-5
การพิมพ์ : กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี

เนื้อหา : ณิชาวีร์ เพิ่มพูลปฏิพัทธ์
ออกแบบลายเส้น : สิทธิพร พวงสุข
ภาพประกอบ : ตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิรวัช และผองเพื่อน

0.0/5 (0 รีวิว)

ยังไม่มีบทวิจารณ์