NEW ก ไก่ เล่มแรกของเด็กน้อย

หนังสือเล่มแรกเหมาะสำหรับเด็กน้อยวัยแรกเริ่มเรียนรู้ สอนใหัเด็กๆ ได้รู้จักพยัญชนะไทย ก ไก่ – ฮ นกฮูก ปูรากฐานสู่การเขียนอ่านในอนาคต ผ่านการฝึกลากนิ้วผ่านเส้นประ ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส กระตุ้นให้เด็กๆ จดจำตัวอักษรได้ง่าย

-
+

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป
ขนาด : 22.7 x 24.1 ซม.
จำนวนหน้า : 48 หน้า

0.0/5 (0 รีวิว)

ยังไม่มีบทวิจารณ์