ช้างเกกมะเหรก เสือเกเร

รวมนิทานพื้นบ้านไทยสนุกสนาน 4 เรื่องซึ่งมีช้างกับเสือเป็นจอมเกเรประจำป่า เนื้อหาส่งเสริมปลุกพลังความกล้าให้คนตัวเล็กๆ เอาชนะอุปสรรคและปัญหาโดยใช้ปัญญาเป็นอาวุธ

-
+
108 หนังสือดี เพื่อสร้างเสริมการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาสวัย 6-9 ปี จัดโดย สสส.

สำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป

ขนาด : 22.9 X 24.1 ซม.
จำนวนหน้า : 36 หน้า
ISBN : 978-974-9552-81-0
การพิมพ์ : กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี

ผู้เรียบเรียง : รัตนา คชนาท
ผู้ออกแบบลายเส้น : สิทธิพร พวงสุข
ผู้วาดภาพ : ตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิริวัช, โกศล ทองด้วง,
ลั่นทม นามมนตรี

0.0/5 (0 รีวิว)

ยังไม่มีบทวิจารณ์