ต้นข้าวร่าเริง บรรจุเมล็ดข้าวพร้อมปลูก

แผ่นพับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการปลูกข้าว ให้เด็กๆ สนุกกับการทดลองปลูกข้าวด้วยตนเอง พร้อมศึกษาการเติบโตของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจากตำนานข้าว ประเพณีการเพาะปลูกข้าว และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับข้าว

-
+

สำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป

ขนาด : 216 X 203 มม.
จำนวนหน้า : 8 หน้า
ISBN : 978-974-9552-88-9
การพิมพ์ : กระดาษกล่อง พิมพ์สี่สี / บรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวในเล่ม

ผู้แต่ง : พัชรี มีสุคนธ์
ผู้ออกแบบลายเส้น : สิทธิพร พวงสุข
ผู้วาดภาพ : ลลนา มนัสสิริเกียรติ

0.0/5 (0 รีวิว)

ยังไม่มีบทวิจารณ์