ไหวพริบดี แบบฝึกเตรียมความพร้อมเข้า ป.1 เล่ม 2

แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ แบ่งเป็น 7 หมวด คือ สัญลักษณ์ ตารางสัมพันธ์ ลำดับเหตุการณ์ ความเหมือนความแตกต่าง ภาพตัดต่อ ภาพซ้อน สิ่งผิดปกติ ให้เด็กๆ เตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพในการทำโจทย์ข้อสอบเข้า ป. 1 เฉลยถูกต้องและชัดเจน

-
+

สำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี

ขนาด : 21.6 X 28.6 ซม.
จำนวนหน้า : 64 หน้า
ISBN : 978-974-9552-95-7
การพิมพ์ : กระดาษปอนด์ พิมพ์สองสี

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ห้องเรียน
ที่ปรึกษาวิชาการ : รศ.ดร.อารี พันธ์มณี
Ed. D University of Georgia USA
ผู้วาดภาพ : วินิจ ยีสมัน, ตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิรวัช,
ประภาส ประกอบกิจ, ลัดดา มุขแจ้ง

0.0/5 (0 รีวิว)

ยังไม่มีบทวิจารณ์