NEW Amazing A-Z

เพิ่มคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ลูกน้อย ด้วยหนังสือพจนานุกรมภาพ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย ที่เรียงคำศัพท์ในชีวิตประจำวันตามตัวอักษร A-Z จัดเป็นหมวดหมู่ใกล้ตัว 15 หมวด รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษถึง 390 คำ ทุกคำศัพท์มีคำอ่านกำกับ ให้เด็กได้ฝึกออกเสียง ภาพประกอบน่ารัก ช่วยกระตุ้นให้เด็กจดจำคำศัพท์จากภาพ และมีดรรชนีคำศัพท์ท้ายเล่ม ช่วยให้ค้นหาคำศัพท์ได้ง่าย เป็นพื้นฐานให้เด็กหัดใช้พจนานุกรม

-
+

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป
ขนาด : 22.7 x 24.1 ซม.
จำนวนหน้า : 36 หน้า 

0.0/5 (0 รีวิว)

ยังไม่มีบทวิจารณ์