ชุดแบบฝึกหัดเตรียมสอบเข้า ป.1

ชุดเตรียมสอบเข้า ป.1 จำนวน 9 เล่ม ให้เด็กๆ เตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพในการทำโจทย์ข้อสอบเข้า ป. 1 เฉลยถูกต้องและชัดเจน

-
+

สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

 

ฝึกไหวพริบ เชาวน์ไว สมองไว ฉลาดคิด และเสริมไอคิว
แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กอนุบาล 2 – ประถม 1 ช่วยพัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานด้วยโจทย์คำถามหลากหลายรูปแบบ เด็กๆ จะได้สนุกกับการคิด สร้างไหวพริบ สติปัญญา สร้างพื้นฐานความรู้ที่ดีเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่แบบเรียน

 

คิดไว
แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ แบ่งเป็น 7 หมวด คือ พับกล่อง โยงเส้น เงา อนุกรม สิ่งที่ต่างจากกลุ่ม จำนวนและตัวเลข การเปรียบเทียบ

 

ไหวพริบดี
แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ แบ่งเป็น 7 หมวด คือ สัญลักษณ์ ตารางสัมพันธ์ ลำดับเหตุการณ์ ความเหมือนความแตกต่าง ภาพตัดต่อภาพซ้อน สิ่งผิดปกติ

 

เก่งเชาวน์
แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ แบ่งเป็น 7 หมวด คือ โดมิโนจับคู่ความสัมพันธ์ แยกประเภท ทิศทางและมุมมอง ลูกบาศก์ สิ่งของเครื่องใช้แบ่งจำนวนเท่าๆ กัน

 

ฉลาดล้ำ
แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ แบ่งเป็น 7 หมวด คือ ลากเส้น ต่อจุด จับคู่ หาทางออก พับตัด 2 ส่วน เรียนเรื่องสัตว์ จัดหมวดหมู่ ความรู้รอบตัว

 

ขนาดหนังสือแต่ละเล่ม : 216 x 286 มม.
จำนวนหน้าแต่ละเล่ม : 56-64 หน้า
การพิมพ์ : กระดาษปอนด์
พิมพ์สองสี : คิดไว ไหวพริบดี เก่งเชาวน์ และฉลาดล้ำ
พิมพ์สี่สี : ฝึกไหวพริบ เชาวน์ไว สมองไว ฉลาดคิด และเสริมไอคิว

0.0/5 (0 รีวิว)

ยังไม่มีบทวิจารณ์