SALE ชุดหนังสือแบบฝึกหัดเตรียมสอบเข้า ป.1 2 เล่ม (ปกเก่า) *หนังสือเกรด B*

แบบฝึกหัดเตรียมสอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือคาทอลิก แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ ให้เด็กๆ เตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพในการทำโจทย์ข้อสอบเข้า ป. 1 เฉลยถูกต้องและชัดเจน

-
+

รายละเอียดชุดเตรียมสอบเข้า ป.1
ใน set ประกอบด้วยหนังสือทั้งหมด 2 เล่ม

ไหวพริบดี
แบบฝึกหัด 7 หมวด คือ สัญลักษณ์ ตารางสัมพันธ์
ลำดับเหตุการณ์ ความเหมือนความแตกต่าง
ภาพตัดต่อภาพซ้อน สิ่งผิดปกติ

ฉลาดล้ำ
แบบฝึกหัด 7 หมวด คือ ลากเส้น ต่อจุด จับคู่
หาทางออก พับตัด 2 ส่วน เรียนเรื่องสัตว์
จัดหมวดหมู่ ความรู้รอบตัว

ขนาดแต่ละเล่ม 216 x 286 มม.
จำนวนหน้าแต่ละเล่ม 64 หน้า

0.0/5 (0 รีวิว)

ยังไม่มีบทวิจารณ์