ทศชาติชาดก : สุวรรณสาม

สุวรรณสามชาดก คือเรื่องราวลำดับที่ 3 ในทศชาติชาดก กล่าวถึง พระสุวรรณสาม บุตรของฤาษีทุกูลดาบส และฤาษิณีปาริกาดาบส ผู้บำเพ็ญเพียรอยู่กลางป่า 

สุวรรณสามเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี เป็นที่รักของสัตว์ทุกตัวในป่า วันหนึ่ง บิดาและมารดาถูกงูพ่นพิษใส่จนตาบอดสนิททั้งคู่ สุวรรณสามจึงตั้งใจปรนนิบัติ หาผลไม้มาเลี้ยงดูบิดามารดาทุกวันด้วยความกตัญญู

จนมาวันหนึ่ง ขณะที่สุวรรณสามเก็บผลไม้อยู่ในป่าท่ามกลางเพื่อนสัตว์ห้อมล้อม พระเจ้าปิลยักษ์ กษัตริย์แห่งเมืองพาราณสี ผู้เข้ามาล่าสัตว์พบเห็นเข้าก็แปลกใจว่าผู้นี้เป็นใคร ทำไมจึงมีฝูงสัตว์มากมายรายล้อมอยู่ หรือจะไม่ใช่มนุษย์

จึงทดลองยิงลูกศรอาบยาพิษเข้าใส่สุวรรณสามจนล้มลง 

สุวรรณสามแม้บาดเจ็บเจียนตาย กลับรวบรวมกำลังเล่าเรื่องราวของตนให้ผู้ประทุษร้ายฟังอย่างอ่อนโยน และสั่งความบางอย่างกับพระเจ้าปิลยักษ์

ชั่วขณะแห่งความเป็นกับความตาย สิ่งสุดท้ายที่สุวรรณสามเอ่ยฝากความกับพระเจ้าปิลยักษ์คืออะไร 

อ่านทศชาติชาดก เรื่องสุวรรณสาม และเรื่องพระมโหสถ โดยละเอียดได้ในหนังสือ พระพุทธเจ้า พุทธปัญญาและชาดก

เรื่องพระเตมีย์ และเรื่องพระมหาชนก ในหนังสือ พระเตมีย์และพระมหาชนก

และติดตามหนังสือนิทานชาดกเรื่องอื่นๆ ของสำนักพิมพ์ห้องเรียนได้ใน Boxset ปัญญาจากชาดก

Facebook
Twitter
Email