ทศชาติชาดก : สุวรรณสาม

สุวรรณสามชาดก คือเรื่องราวลำดับที่ 3 ในทศชาติชาดก กล่าวถึง พระสุวรรณสาม บุตรของฤาษีทุกูลดาบส และฤาษิณีปาริกาดาบส ผู้บำเพ็ญเพียรอยู่กลางป่า 

สุวรรณสามเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี เป็นที่รักของสัตว์ทุกตัวในป่า วันหนึ่ง บิดาและมารดาถูกงูพ่นพิษใส่จนตาบอดสนิททั้งคู่ สุวรรณสามจึงตั้งใจปรนนิบัติ หาผลไม้มาเลี้ยงดูบิดามารดาทุกวันด้วยความกตัญญู

จนมาวันหนึ่ง ขณะที่สุวรรณสามเก็บผลไม้อยู่ในป่าท่ามกลางเพื่อนสัตว์ห้อมล้อม พระเจ้าปิลยักษ์ กษัตริย์แห่งเมืองพาราณสี ผู้เข้ามาล่าสัตว์พบเห็นเข้าก็แปลกใจว่าผู้นี้เป็นใคร ทำไมจึงมีฝูงสัตว์มากมายรายล้อมอยู่ หรือจะไม่ใช่มนุษย์

จึงทดลองยิงลูกศรอาบยาพิษเข้าใส่สุวรรณสามจนล้มลง 

สุวรรณสามแม้บาดเจ็บเจียนตาย กลับรวบรวมกำลังเล่าเรื่องราวของตนให้ผู้ประทุษร้ายฟังอย่างอ่อนโยน และสั่งความบางอย่างกับพระเจ้าปิลยักษ์

ชั่วขณะแห่งความเป็นกับความตาย สิ่งสุดท้ายที่สุวรรณสามเอ่ยฝากความกับพระเจ้าปิลยักษ์คืออะไร 

อ่านทศชาติชาดก เรื่องสุวรรณสาม และเรื่องพระมโหสถ โดยละเอียดได้ในหนังสือ พระพุทธเจ้า พุทธปัญญาและชาดก

เรื่องพระเตมีย์ และเรื่องพระมหาชนก ในหนังสือ พระเตมีย์และพระมหาชนก

และติดตามหนังสือนิทานชาดกเรื่องอื่นๆ ของสำนักพิมพ์ห้องเรียนได้ใน Boxset ปัญญาจากชาดก

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email