เด็กๆ คือความงดงามของวันนี้ และอนาคตเบื้องหน้า

การเรียนรู้…เสมือนหนึ่ง กุญแจ ไขประตูสู่โลกกว้าง

การเรียนรู้… คือ พลัง ของชีวิต ที่มนุษย์สามารถบรรลุจุดหมาย ความใฝ่ฝัน มีเสรีภาพ และเติมเต็มศักยภาพดีงามของตนเอง …อย่างไม่สิ้นสุด

“หนังสือเล่มแรกของสำนักพิมพ์ห้องเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2537”

ผู้ก่อตั้ง

ศิวโรจน์ ด่านศมสถิต

บรรณาธิการบริหาร

สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล

บรรณาธิการสร้างสรรค์

อนุสรณ์ สงวนศิริมงคล

บรรณาธิการภาพ

ทีมงานคุณภาพ

ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์ (นัน)

บรรณาธิการ

บุณยวีร์ เซ่งไพเราะห์ (อิ่ม)

บรรณาธิการ

สิทธิพร พวงสุข (สิทธิ์)

ศิลปกรรม

ตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิรวัช (ปู)

ศิลปกรรม

จิตรลดา ศรีอดุลย์พันธ์ (เมษ์)

ศิลปกรรม

วริษา พูลเพิ่มทรัพย์ (น้ำ)

ศิลปกรรม

ลลนา มนัสสิริเกียรติ (จ๋า)

ศิลปกรรม (Freelance)

โกศล ทองด้วง (กร)

ศิลปกรรม (Freelance)

พันธุ์แก้ว คูห์รัตนพิศาล (แบด)

ศิลปกรรม (Freelance)

พรศักดิ์ งามจรัส (หมีบี้)

ศิลปกรรม (Freelance)

ธนัตถ์ ชาญรุ่งเรืองศรี (นัต)

ศิลปกรรม (Freelance)

สุทัศน์ ปาละมะ (เจี๋ย)

ศิลปกรรม (Freelance)

ศศิวิมล สุนทรวิกรานต์ (กุง)

ศิลปกรรม (Freelance)

ชนัญญา กิจเจริญชัย (หญิง)

ศิลปกรรม (Freelance)

ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์ (กอล์ฟ)

Graphic Design

ณัชวรากรณ์ ภูอ่อน (แพรววี่)

Graphic Design

ชาลิดา อัครเมธาเลิศสกุล (แอมมี่)

Online Marketing

ธิดารัตน์ สร้อยวันเพ็ญ (พลอย)

Online Marketing

สุวัฒน์ มุ่งมาตร (บอย)

การตลาดและฝ่ายขาย

วินัย โตระหงษ์ (ป๋อ)

การตลาดและฝ่ายขาย

กรรณิกา รัตนกุล (เน่ง)

การตลาดและฝ่ายขาย

นที เรืองเดช (ที)

การตลาดและฝ่ายขาย

เตือนใจ แก้วไทรหาญ (ยุ้ย)

ธุรการ บัญชี และการเงิน

อาริตา ทางคะพิษ (เมย์)

ธุรการ บัญชี และการเงิน

สุนันทา ไกยราช (หมวย)

บัญชี

สุรศักดิ์ แซ่ลิ้ม (หนึ่ง)

ส่งเอกสารและสินค้า

ยุพาพร ดวงโภคา (ยุ)

Stock และประกอบสินค้า