เด็กๆ คือความงดงามของวันนี้ และอนาคตเบื้องหน้า

การเรียนรู้…เสมือนหนึ่ง กุญแจ ไขประตูสู่โลกกว้าง

 

การเรียนรู้… คือ พลัง ของชีวิต ที่มนุษย์สามารถบรรลุจุดหมาย ความใฝ่ฝัน มีเสรีภาพ

 

และเติมเต็มศักยภาพดีงามของตนเอง …อย่างไม่สิ้นสุด

“หนังสือเล่มแรกของสำนักพิมพ์ห้องเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2537”

ผู้ก่อตั้ง

ศิวโรจน์ ด่านศมสถิต

บรรณาธิการบริหาร

สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล

บรรณาธิการสร้างสรรค์

อนุสรณ์ สงวนศิริมงคล

บรรณาธิการภาพ

ทีมงานคุณภาพ

ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์ (นัน)

บรรณาธิการ

บุณยวีร์ เซ่งไพเราะห์ (อิ่ม)

บรรณาธิการ

สิทธิพร พวงสุข (สิทธิ์)

ศิลปกรรม

ตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิรวัช (ปู)

ศิลปกรรม

นฤมล ลอดพงษ์ (อุ้ม)

ศิลปกรรม

จิตรลดา ศรีอดุลย์พันธ์ (เมษ์)

ศิลปกรรม

ลลนา มนัสสิริเกียรติ (จ๋า)

ศิลปกรรม (Freelance)

ปรายฟ้า กิตติพินิจนันท (ฟ้า)

ศิลปกรรม

วริษา พูลเพิ่มทรัพย์ (น้ำ)

ศิลปกรรม (Freelance)

พรศักดิ์ งามจรัส (หมีบี้)

ศิลปกรรม (Freelance)

สุทัศน์ ปาละมะ (เจี๋ย)

ศิลปกรรม (Freelance)

พันธุ์แก้ว คูห์รัตนพิศาล (แบด)

ศิลปกรรม (Freelance)

ศศิวิมล สุนทรวิกรานต์ (กุง)

ศิลปกรรม (Freelance)

ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์ (กอล์ฟ)

Graphic Design

ณัชวรากรณ์ ภูอ่อน (แพรววี่)

Graphic Design

ชาลิดา อัครเมธาเลิศสกุล (แอมมี่)

Online Marketing

นที เรืองเดช (ที)

การตลาดและฝ่ายขาย

กัญญาภัค ธุระกิจ (แพร)

Online Marketing

ศศินา ธีระจันทร์ (หนี่นี้)

การตลาดและฝ่ายขาย

สุวัฒน์ มุ่งมาตร (บอย)

การตลาดและฝ่ายขาย

พิสมัย เทศเดช (ผึ้ง)

การตลาดและฝ่ายขาย

เตือนใจ แก้วไทรหาญ (ยุ้ย)

ธุรการ บัญชี และการเงิน

อาริตา ทางคะพิษ (เมย์)

ธุรการ บัญชี และการเงิน

สุนันทา ไกยราช (หมวย)

บัญชี

สุรศักดิ์ แซ่ลิ้ม (หนึ่ง)

Messenger

ยุพาพร ดวงโภคา (ยุ)

หัวหน้าคลังสินค้า

กชพร จอมจันทร์ (ปาน)

คลังสินค้า

กชมน จอมจันทร์ (ปาย)

คลังสินค้า