ชุดส่งเสริมวัฒนธรรม 3 เล่ม

ชวนเด็กๆ มาเรียนรู้พุทธประวัติ ศึกษาหลักธรรมและชาดก ทำความรู้จักกับไตรภูมิและสัตว์ในป่าหิมพานต์

-
+

ชุดส่งเสริมวัฒนธรรม 3 เล่ม
ในชุดประกอบด้วย…

::: พระพุทธเจ้า พุทธปัญญาและชาดก :::
หนังสือพุทธประวัติ หลักธรรมและชาดก
การแสวงหาหนทางดับทุกข์ของพระพุทธเจ้า 
สอนใจด้วยหลักธรรมและชาดกสำคัญ 
ในพระพุทธศาสนา เรียบเรียงเนื้อหา 
ให้เข้าใจง่าย ภาพประกอบสวยงาม 
บ่มเพาะธรรมะให้เติบโตในหัวใจของเด็กๆ

 

::: พระเตมีย์และพระมหาชนก :::
เรียนรู้พุทธศาสนาแต่เยาว์วัย เพื่อบ่มเพาะหัวใจให้มีธรรม
ผ่านชาดกสองชาติแรกของทศชาติชาดก 

พระเตมีย์
ละเว้นไม่ก่อเวรกรรมทำบาป มุ่งมั่นประพฤติธรรมอันบริสุทธิ์

พระมหาชนก ความเพียรอย่างไม่ลดละ มุ่งมั่นบรรลุจุดหมายอันเป็นกุศล

::: ตำนานหิมพานต์ :::
สำรวจสัตว์มหัศจรรย์เหนือจินตนาการในป่าหิมพานต์
ป่าลี้ลับที่มนุษย์ธรรมดาไม่อาจไปถึง
สนุกตื่นเต้นไปกับตำนานของสัตว์รูปร่างพิสดารชนิดต่างๆ
ทั้งครุฑ นาค กินรี สิงห์ ฯลฯ
และตามรอยไตรภูมิกถาเพื่อค้นหาที่ตั้งของป่าหิมพานต์ 

0.0/5 (0 รีวิว)

ยังไม่มีบทวิจารณ์