NEW ABC เล่มแรกของเด็กน้อย

หนังสือเล่มแรกเหมาะสำหรับเด็กน้อยวัยแรกเริ่มเรียนรู้ สอนใหัเด็กๆ ได้รู้จักพยัญชนะ A – Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ปูรากฐานสู่การเขียนอ่านในอนาคต ผ่านการฝึกลากนิ้วผ่านเส้นประ ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส กระตุ้นให้เด็กๆ จดจำตัวอักษรได้ง่าย พร้อมคำศัพท์ง่ายๆ เพิ่มคลังคำศัพท์ให้ลูกน้อย

-
+

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป
ขนาด : 22.7 x 24.1 ซม.
จำนวนหน้า : 60 หน้า

0.0/5 (0 รีวิว)

ยังไม่มีบทวิจารณ์