ฉลาดรู้ดูแลตนเองในบ้าน

หนังสือเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดียามอยู่ในบ้าน ฝึกเด็กๆ ให้ดูแลตนเองได้ มีความรับผิดชอบและระเบียบวินัย เพื่อให้เด็กๆ ปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

-
+

สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

ขนาด : 21.6 X 28.6 ซม.
จำนวนหน้า : 40 หน้า
ISBN : 978-616-8028-54-4
การพิมพ์ : กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี

เนื้อหา : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ห้องเรียน
ออกแบบลายเส้น : อนุสรณ์ สงวนศิริมงคล
ภาพประกอบ : วริษา พูลเพิ่มทรัพย์ และผองเพื่อน

0.0/5 (0 รีวิว)

ยังไม่มีบทวิจารณ์