ฉลาดรู้ดูแลตนเองนอกบ้าน

หนังสือเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดียามอยู่นอกบ้าน ฝึกเด็กๆ ให้ดูแลตนเองได้ มีมารยาท และรู้วิธีอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เพื่อให้เด็กๆ ปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

-
+

สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

ขนาด : 21.6 X 28.6 ซม.
จำนวนหน้า : 40 หน้า
ISBN : 978-616-8028-55-1
การพิมพ์ : กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ห้องเรียน
ออกแบบลายเส้น : อนุสรณ์ สงวนศิริมงคล
ภาพประกอบ : วริษา พูลเพิ่มทรัพย์ และผองเพื่อน

 

 

0.0/5 (0 รีวิว)

ยังไม่มีบทวิจารณ์