ฉลาดรู้ สู้โรค

หนังสือเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดี ฝึกให้เด็กๆ รู้จักดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง และรู้วิธีรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ลดความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรค ทั้งจากเชื้อโรคภายนอกและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้เด็กๆ เติบโตอย่างแข็งแรง

-
+

สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

ขนาด : 21.6 X 28.6 ซม.
จำนวนหน้า : 40 หน้า
ISBN : 978-616-8028-72-8
การพิมพ์ : กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ห้องเรียน
ออกแบบลายเส้น : อนุสรณ์ สงวนศิริมงคล
ภาพประกอบ : จิตรลดา ศรีอดุลย์พันธ์ และผองเพื่อน

 

 

0.0/5 (0 รีวิว)

ยังไม่มีบทวิจารณ์