ตำนานหิมพานต์ สัตว์ลี้ลับในแดนพิสดาร

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ของคนไทยมาช้านานในหลายๆ ด้าน ทั้งการเมืองการปกครอง งานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม พระราชพิธี และพิธีกรรมต่างๆ แม้คนไทยส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธแบบเถรวาท แต่ก็ยังนับถือและปฏิบัติตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ไปด้วยอย่างแยกกันไม่ออก

เรื่องราวของสัตว์หิมพานต์เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่คนไทยคุ้นเคย มีปรากฏอยู่ทั่วไปในนิทาน วรรณกรรม สร้างเป็นรูปประดับตามวัด หรือศาสนสถานต่างๆ

หนังสือเรื่อง ตำนานหิมพานต์ ของสำนักพิมพ์ห้องเรียน จะนำพาทุกคนไปรู้จักกับสัตว์หิมพานต์ที่น่าสนใจ ทั้งรูปร่างลักษณะ ถิ่นที่อยู่ และเรื่องราวในตำนาน

ป่าหิมพานต์อยู่ที่ไหน

ป่าหิมพานต์

จากตำรา ไตรภูมิกถา ซึ่งว่าด้วยเรื่องจักรวาลวิทยา การกำเนิดโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ตามคติโบราณระบุว่า หากมุ่งหน้าขึ้นเหนือจนสุดเขตแดนมนุษย์จรดแดนสวรรค์ จะพบกับขุนเขาตั้งตระหง่านสูงใหญ่ เป็นที่ตั้งของผืนป่าลึกลับนามว่า “ป่าหิมพานต์” ซึ่งมีเพียงเทวดา คนธรรพ์ และผู้บำเพ็ญตบะที่มีอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าไปได้ อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชแปลกประหลาดนานาพันธุ์ มีสระน้ำใหญ่ ๗ สระ โดยมีสระอโนดาตตั้งอยู่ใจกลางป่า

สิ่งมีชีวิตมากมายในดินแดนนี้ ล้วนมีตำนานเรื่องเล่าสุดมหัศจรรย์ 

กำเนิดครุฑและนาค

ครุฑยุดนาค

ครุฑ และ นาค คือผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ มีพละกำลังมหาศาล ทั้งสองเป็นคู่แค้นคู่อาฆาตที่พบกันเมื่อใดก็จะต้องเข้าต่อสู้ห้ำหั่นกันทุกครั้งไป

แต่รู้หรือไม่ว่า แท้จริงแล้วทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน 

เหตุใดพี่น้องที่มีกำเนิดแสนอัศจรรย์จึงกลายมาเป็นคู่อาฆาต เข่นฆ่ากันจนสะเทือนไปทั้งสวรรค์และพื้นพิภพ 

กินรี

กินรี คือเทพที่มีกายท่อนล่างเป็นหงส์ เพศชายเรียก “กินนร” เพศหญิงเรียก “กินรี” อาศัยอยู่ในเมืองงดงาม ณ เชิงเขาไกรลาส

วันหนึ่ง นางกินรีพระธิดาทั้งเจ็ดของกษัตริย์ ถอดปีกหางลงเล่นน้ำที่สระกว้างใหญ่ มีพรานป่าผ่านมาพบ จึงใช้บ่วงนาคบาศโยนคล้องจับได้ตัวน้องคนสุดท้องนามมโนห์รา พรานป่ายึดปีกหางของนางไว้ แล้วนำตัวไปถวายพระสุธน เจ้าชายแห่งเมืองอุดรปัญจาล์

นางกินรีทั้งเจ็ดลงเล่นน้ำ

คราวหนึ่ง ขณะที่พระสุธนออกไปสู้ศึก มีผู้ทำอุบายใส่ความนางมโนราห์ว่าเป็นอัปมงคล ให้ท้าวอาทิตยวงศ์พระบิดาของพระสุธนทำพิธีบูชายัญนางเสีย

มโนราห์ถูกจับบูชายัญ

มโนห์ราจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ได้หรือไม่ และด้วยวิธีใด

มักกะลีผล

ต้นไม้พิสดารทางทิศตะวันออกของป่าหิมพานต์

พงไพรพิสดารด้านทิศตะวันออกของป่าหิมพานต์ มีต้นไม้ออกผลเป็นหญิงงาม สวยเปล่งปลั่ง ทรวดทรงสะโอดสะอง เรียกว่ามักกะลีผล เมื่อผลสุกเต็มที่จะมีกลิ่นหอมเย้ายวนชวนหลงใหล

ต้นไม้พิสดารนี้คืออะไร รูปโฉมงดงามนี้มีไว้เพื่อสิ่งใด  

“มักกะลีผล” ผลไม้พิสดารรูปร่างเป็นหญิงงาม

ติดตามเรื่องราวโดยละเอียด และรู้จักกับสัตว์หิมพานต์อื่นๆ ได้ใน ตำนานหิมพานต์

Facebook
Twitter
Email